“DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỢNG TƯỢNG HAY MỘT “THỰC THỂ” HIỆN HỮU?

Hiện nay, trên phương tiện thông tin đại chúng, các thế lực thù địch đang không ngừng thực hiện một thủ đoạn mới trong chiến lược “diễn biế...

Hiện nay, trên phương tiện thông tin đại chúng, các thế lực thù địch đang không ngừng thực hiện một thủ đoạn mới trong chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm làm lung lay ý chí, đánh trực diện vào tâm lý của không chỉ các tầng lớp nhân dân, mà còn nhằm tạo sự hồ nghi ngay trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên, đội ngũ trí thức ở nước ta. Và thủ đoạn mới trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chính là khẳng định... không hề có “diễn biến hòa bình”, rằng “diễn biến hòa bình” chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng trong hệ thống lãnh đạo của nước ta... Sự thật có như vậy?
SỰ THẬT ĐƯỢC PHƠI BÀY
Khái niệm “diễn biến hòa bình” không phải là sự “sáng tạo” của những người cộng sản, cũng không phải là con “ngáo ộp” được thêu dệt nhằm hù dọa nhân dân. Nó vốn là một chiến lược, là một sản phẩm của chủ nghĩa đế quốc trong mục tiêu thủ tiêu chủ nghĩa xã hội. Những năm 1980, 1990, bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, chủ nghĩa đế quốc đã thúc đẩy sự tan rã hệ thống xã hội chủ nghĩa ở châu Âu mà “không một tiếng súng”. Hiện nay, chiến lược này chỉ thay đổi phương thức và thủ đoạn, đó là “chiến thắng không cần chiến tranh”, “không đánh mà thắng” hoặc “một cuộc cách mạng nhung”, “cách mạng sắc màu”, “một cuộc chiến tranh không có khói súng”... Đối với cách mạng Việt Nam hôm nay, “diễn biến hòa bình” là một nguy cơ hiện hữu. Các thế lực thù địch vẫn đang ráo riết đẩy mạnh và ngày càng quyết liệt hơn thực hiện “diễn biến hòa bình” với những thủ đoạn vô cùng tinh vi, xảo quyệt.

Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch đã, đang và không ngừng chống phá Việt Nam toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, dân tộc, tôn giáo... Mục tiêu của chúng là nhằm chuyển hóa dần từ bên trong chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với toàn xã hội, đặc biệt và trước hết là đối với các lực lượng vũ trang. Đó là âm mưu cơ bản, lâu dài, không thay đổi của các thế lực phản động, thù địch. Âm mưu đó được thể hiện trên các lĩnh vực cụ thể, lợi dụng các quan hệ quốc tế, hợp tác, hội nhập, giao lưu, hỗ trợ... để chống phá, lấy chính trị, tư tưởng làm hàng đầu, kinh tế làm mũi nhọn, ngoại giao làm hậu thuẫn, “tôn giáo”, “dân tộc”, “nhân quyền” làm ngòi nổ kết hợp với răn đe, gây bạo loạn lật đổ.

NHỮNG MỤC TIÊU CỦA “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH
Một là xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin để thay thế bằng hệ tư tưởng tư sản trong các nước xã hội chủ nghĩa. Các nhà lý luận của chiến lược “diễn biến hòa bình” cho rằng, tư tưởng là lĩnh vực có tầm quan trọng hàng đầu, vì vậy, mục tiêu phải đạt tới là tước bỏ vũ khí tư tưởng của đối phương và coi đó là khâu đột phá của chiến lược “diễn biến hòa bình”.
Hai là xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng cộng sản, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập trong các nước xã hội chủ nghĩa. Luận điệu được sử dụng thường xuyên là đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo là “độc tài”, là “bóp nghẹt dân chủ”, vì thế phải thay thế bằng chế độ chính trị đa đảng! Từ đó, tìm mọi cách nhen nhóm các lực lượng phản động chống đối, cơ hội chính trị trong các nước xã hội chủ nghĩa.
Ba là gây mất ổn định về chính trị trong các nước xã hội chủ nghĩa. Thủ đoạn thường xuyên được sử dụng là lợi dụng, kích động những vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” để gây mâu thuẫn nội bộ, phá vỡ sự đồng thuận xã hội và khi có thời cơ lôi kéo một bộ phận quần chúng vào các cuộc bạo loạn chính trị. Các thế lực thù địch bỏ ra nhiều công sức và cả tiền bạc để lôi kéo, tập hợp “những người bất đồng chính kiến”, thực chất là những phần tử chống chủ nghĩa xã hội, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, dùng họ làm “cơ sở”, “nội ứng” cho việc thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”.
Bốn là làm suy yếu, chệch hướng phát triển của nền kinh tế, tiến tới chi phối, lũng đoạn, khống chế kinh tế.
Năm là chuyển hóa văn hóa, đạo đức, lối sống xã hội chủ nghĩa theo quỹ đạo và các giá trị phương Tây, từ đó làm biến đổi theo chiều hướng tiêu cực và tha hóa con người, dẫn tới biến chất cả một xã hội.
Sáu là “phi chính trị hóa” để vô hiệu hóa quân đội và công an.
Những mục tiêu cơ bản này có quan hệ chặt chẽ với nhau và nếu để cho các thế lực thù địch thực hiện được thì điều không tránh khỏi là họ sẽ đạt mục đích cuối cùng xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. Nhận rõ bản chất, mục đích đó của chiến lược “diễn biến hòa bình”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã vạch trần: “Thế lực chống chủ nghĩa xã hội và độc lập dân tộc luôn chĩa mũi nhọn vào Đảng. Thủ đoạn họ thường dùng là xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, thổi phồng sai lầm, khuyết điểm của Đảng, đòi thực hiện nhân quyền và dân chủ kiểu tư sản, đòi phi chính trị hóa bộ máy nhà nước, đòi đa nguyên, đa đảng nhằm tước bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Họ lợi dụng những kẻ cơ hội, phản bội về chính trị hoặc thoái hóa về phẩm chất, đạo đức để chia rẽ, làm suy yếu, phá hoại Đảng từ bên trong”.
Có thể khẳng định “diễn biến hòa bình” và cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” thực chất là một cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc trong giai đoạn mới. Nó không phải là “sản phẩm” do chúng ta tưởng tượng ra, không phải là “sản phẩm trí tuệ không có thực” như nhận thức, lập trường chính trị không vững vàng của một số người, như chính những kẻ thù địch của chúng ta đang rắp tâm xuyên tạc, rêu rao./.
Kim Jong Un

COMMENTS

Tên

1/10,1,30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh,1,30/4,1,39 người tử vong,6,âm mưu của các thế lực thù địch,20,ban công lý và hòa bình giáo phận vinh,1,báo chí,3,bạo loạn,2,bắt các đối tượng phản động,9,bầu cử,1,Biển Đảo,4,Biển Đông,7,Biểu tình,5,bình dương,1,bình thuận,1,bỏ trốn ở lại Hàn Quốc,1,bóng đá,1,bộ tư lệnh lăng,1,buôn người,1,cá chết,1,cách ly,3,cách mạng màu,1,Cảnh giác,5,cao đình kiểm,1,cháy,1,Chấn hưng nước Việt,1,Chân trời mới Media,1,chiến công quân đội nhân dân,2,chiến sĩ công an,1,chiến tranh,3,chiến tranh biên giới Tây Nam,1,Chính Luận,73,Chính phủ,1,Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời,1,Chính trị,18,chống dịch covid-19,5,chống đối chính quyền,1,chống phản động,15,CHTV,1,Chu Hảo,1,Chủ tịch nước,1,Chủ tịch nước Trần Đại Quang,1,chuyên cơ nguyên thủ quốc gia,1,corona,6,covid-19,5,công an,2,Công an nhân dân,2,công giáo,13,Công giáo,19,di chúc,2,dịch,3,diễn biến hòa bình,4,diệt chủng,1,dự luật dẫn độ,1,đại hội đảng,2,Đại hội XIII,1,đảng cộng sản việt nam,2,Đào Minh Quân,1,Đặng Hữu Nam,16,đầnh chống phản động,1,đấu tranh chống phản động,15,Đậu Văn Dương,5,Điều 349 Bộ luật hình sự,1,Đoàn ngoại giao,1,đổ lỗi,1,Đội cờ đỏ,1,đối tượng phản động,27,Đồng Tâm,6,đồng thuận,6,Đời sống,11,Đức Chúa Trời Mẹ,1,facebook,5,formosa hà tĩnh,1,Giải độc thông tin,3,Giải Trí,8,giải tự do báo chí,1,giáo dân nghệ an,11,Giáo Dục,1,giáo hội,1,Giáo phận Vinh,9,Giáo xứ Bình Thuận,2,giáo xứ Trang Đen,1,Góc Cảnh Báo,1,google,1,hà huy sơn,1,hà nội,1,hải ngoại,1,hàn quốc,1,hi sinh khi làm nhiệm vụ,1,hình ảnh đẹp,5,HK,1,hoàng đức bình,4,hong kong,2,hong kong protest,1,Hồ Chí Minh,4,hồ thị bích khương,1,Hội anh em dân chủ,4,Hội Cờ Đỏ,2,Hội Cựu chiến binh,1,Hội đồng khoa học y tế,1,Hội thánh của Đức Chúa Trời,2,Hồng Kông,2,Hung Tran,1,hưng tây,1,k84,1,kẻ gai,1,khai báo y tế toàn dân,1,khối 8406,2,không gian mang,1,kỉ niệm,1,kỉ niệm chiến thắng Tây Nam,1,lăng bác,1,lấn chiếm đất nông nghiệp trái phép,2,Lê Dũng Vova,1,Lê Đình Công,5,Lê Đình Kình,7,Lê Đình Lượng,3,Lê Thăng Long,1,Lê Văn Dũng,1,Lịch sử,3,Liên hợp quốc,2,linh mục,2,Linh mục cực đoan,12,Linh mục Đặng Hữu Nam,16,Linh mục Nguyễn Đình Thục,24,Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong,1,linh mục Nguyễn Văn Thương,1,lisa phạm,2,Lợi dụng trẻ em,2,lời xin lỗi,2,Luật an ninh mạng,9,Luật Đặc Khu,3,Lừa đảo,1,mạng xã hội,1,Mạng xã hội,1,Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia,2,Miếu Môn,6,mô hình tự phát,2,Môi Trường,3,Mỹ Khánh,2,nam đàn,2,Nam Hưng,1,Nghệ An,4,Nguyễn Đình Thục,4,nguyễn đức nhân,1,nguyễn hữu long,1,Nguyễn Nam Phong,1,Nguyễn Năng Tĩnh,2,Nguyên Ngọc,1,nguyễn ngọc ngạn,1,Nguyễn Thái Hợp,2,nguyễn thị kim ngân,1,Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười,1,nguyễn văn oai,2,nguyễn xuân phúc,1,người con từng chống cộng,1,Người Công giáo,1,Nhận diện,8,Nhận diện a,1,nhận diện tội phạm,3,Nông thôn mới,1,phạm đoan trang,2,Phạm Văn Điệp,1,Phản biện - Bình luận,5,Phan Đình Giáo,1,Phản động,9,Pháp Luật,29,phật giáo,1,phong trào cờ đỏ,2,phong trào dù vàng,2,phóng viên không biên giới,1,Polpot,2,Pôn Pốt,1,pray for hong kong,1,Quách Thế Hùng,1,quảng trường ba đình,1,Quân đội nhân dân Việt Nam,1,quân sự,2,Quê hương,1,quốc khánh,2,quốc khánh trung quốc,1,quốc tang,2,Quốc Tế,20,rsf,1,SARS-CoV2,7,Tà Đạo,1,tấm gương tốt,2,tân Chủ tịch nưoâm mưu của các thế lực thù địch,1,Tần Hữ Đức,1,Tham nhũng,1,Thanh niên,4,thanh niên công giáo,2,thanh tra chính phủ,1,Thể thao,1,Thị Tứ,1,Thoái hóa biến chất,1,thông tin sai sự thật,5,thông tin xuyên tạc,3,thơ,1,Thời sự,2,thủ thiêm,1,Thượng Tân Lộc,1,tin tức,8,tình nguyện viên Việt Nam,1,toàn cảnh Đồng Tâm,6,tổ chức khủng bố,16,tổ chức người khác trốn đi nước ngoài,4,tổ chức người khác trốn ở lại nước ngoài,3,Tội phạm Công nghệ cao,1,Tôn giáo,10,Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng,2,Tổng hợp,2,Tốt đời đẹp đạo,1,Tp.HCM,1,Trang Đen,1,Trần Hữu Đạo,1,Trần hữu đức,1,Trần Thị Mỹ Linh,1,Trần Thị Nga,2,Trong Nước,64,trốn nghĩa vụ quân sự,1,Truyền Thông Công Giáo Vinh,1,Trương Văn Khẩn,1,tuyên ngôn độc lập,1,Tuyên truyền phá hoại,3,tự nhục,1,văn đểu,1,văn hóa đổ lỗi,1,Việt Nam,9,Việt Nam Dân chủ cộng hòa,1,Việt Tân,33,VNCH,1,vụ án lớn,1,vương quốc anh,1,vượt biên,3,Worldcup,1,xã Sơn Hải,1,xuất cảnh trái phép,3,xuất khẩu lao động,3,y tế,1,yên lĩnh,1,
ltr
item
Chiến Trường Mới: “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỢNG TƯỢNG HAY MỘT “THỰC THỂ” HIỆN HỮU?
“DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỢNG TƯỢNG HAY MỘT “THỰC THỂ” HIỆN HỮU?
https://1.bp.blogspot.com/-nfs9ZLI2qFM/XFRbGZj7_2I/AAAAAAAABU4/iVtnGT5LZOsM_SFm3cwme1hfmRJDRataQCLcBGAs/s640/Capturepppppppppppp1111111111.PNG
https://1.bp.blogspot.com/-nfs9ZLI2qFM/XFRbGZj7_2I/AAAAAAAABU4/iVtnGT5LZOsM_SFm3cwme1hfmRJDRataQCLcBGAs/s72-c/Capturepppppppppppp1111111111.PNG
Chiến Trường Mới
https://www.chientruongmoi.com/2019/02/dien-bien-hoa-binh-san-pham-cua-tri.html
https://www.chientruongmoi.com/
https://www.chientruongmoi.com/
https://www.chientruongmoi.com/2019/02/dien-bien-hoa-binh-san-pham-cua-tri.html
true
281335919146145844
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả Đọc tiếp Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS Xem tất cả RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy