Đảng Cộng sản Việt Nam mãi mãi là niềm tự hào trong lòng quân và nhân dân ta

Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã lãnh đạo quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, giành chính quyền, từ cao trào cách mạng 1930 - 19...Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã lãnh đạo quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, giành chính quyền, từ cao trào cách mạng 1930 - 1931, đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh, cao trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ 1936 - 1939 đến cao trào giải phóng dân tộc. Đảng đã tạo nên những mốc son lịch sử chói lọi, viết nên những “trang sử vàng” đầy những dấu ấn không thể phai mờ: lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công rực rỡ, xây dựng nên Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, dẫn dắt đất nước thực hiện thắng lợi kháng chiến chống Pháp đầy vẻ vang và hào hùng, đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; đưa Việt Nam “trường kỳ kháng chiến” chống lại sự xâm chiếm của đế quốc Mỹ, dẫn đến thắng lợi huy hoàng Đại thắng mùa xuân 1975, chiến thắng thế lực xâm lược hung bạo nhất, thống nhất non sông về một mối.
Trong hòa bình, xây dựng, thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử sau hơn 30 năm thực hiện đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã xây dựng được cơ sở vật chất kỹ thuật, đưa đất nước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo ra thế và lực, chủ động hội nhập quốc tế và hoạt động đối ngoại đạt được những kết quả tích cực.
Với sức mạnh của mình và những thắng lợi vang dội của dân tộc Việt nam vang dội khắp bốn biển năm châu đã tạo ra niềm tin vững chắc, dấn thân đi theo tiếng gọi của Đảng, Bác Hồ làm cách mạng, giải phóng dân tộc đã đem lại một đất nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Niềm tin ấy tiếp tục được người dân kỳ vọng, gửi gắm vào Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước.
Vì vậy, suốt chặng đường lãnh đạo 89 năm qua, Đảng ta vẫn luôn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, được nhân dân tin cậy, thừa nhận Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong chính trị, người lãnh đạo chân chính duy nhất của cả dân tộc. Thành tựu mà dân tộc Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã đưa dân tộc Việt Nam vững vàng bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Dẫu vậy các thế lực thù địch, phản động vẫn cố tình xuyên tạc trắng trợn chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết vai trò lịch sử”, “không còn đủ khả năng để độc quyền lãnh đạo đất nước”  để phủ nhận vị trí, vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ra sức tuyên truyền, kích động, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang; đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp năm 1992, xây dựng bộ máy nhà nước theo học thuyết tư sản “tam quyền phân lập”... Thực chất của đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập là xuyên tạc, phủ nhận, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và bọn cơ hội chính trị đã thể hiện rõ, chúng không vì lợi ích của dân tộc Việt Nam, không đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam, mà nhằm mục đích phá hoại sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam.
Sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam phải do nhân dân Việt Nam thực hiện dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tương lai, vận mệnh đất nước, dân tộc Việt Nam phải có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; dân tộc Việt Nam tự quyết định vận mệnh của mình mà không cần sự can thiệp của bất cứ thế lực nào. Chỉ có như vậy, mới cho phép chúng ta không hổ thẹn với lớp lớp thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh bao xương máu, công sức cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước, giúp chúng ta có đủ niềm tin, nghị lực và trí tuệ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

COMMENTS

Tên

1/10,1,30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh,1,30/4,1,39 người tử vong,6,âm mưu của các thế lực thù địch,20,ban công lý và hòa bình giáo phận vinh,1,báo chí,3,bạo loạn,2,bắt các đối tượng phản động,9,bầu cử,1,Biển Đảo,4,Biển Đông,7,Biểu tình,5,bình dương,1,bình thuận,1,bỏ trốn ở lại Hàn Quốc,1,bóng đá,1,bộ tư lệnh lăng,1,buôn người,1,cá chết,1,cách ly,3,cách mạng màu,1,Cảnh giác,5,cao đình kiểm,1,cháy,1,Chấn hưng nước Việt,1,Chân trời mới Media,1,chiến công quân đội nhân dân,2,chiến sĩ công an,1,chiến tranh,3,chiến tranh biên giới Tây Nam,1,Chính Luận,73,Chính phủ,1,Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời,1,Chính trị,18,chống dịch covid-19,5,chống đối chính quyền,1,chống phản động,15,CHTV,1,Chu Hảo,1,Chủ tịch nước,1,Chủ tịch nước Trần Đại Quang,1,chuyên cơ nguyên thủ quốc gia,1,corona,6,covid-19,5,công an,2,Công an nhân dân,2,công giáo,13,Công giáo,19,di chúc,2,dịch,3,diễn biến hòa bình,4,diệt chủng,1,dự luật dẫn độ,1,đại hội đảng,2,Đại hội XIII,1,đảng cộng sản việt nam,2,Đào Minh Quân,1,Đặng Hữu Nam,16,đầnh chống phản động,1,đấu tranh chống phản động,15,Đậu Văn Dương,5,Điều 349 Bộ luật hình sự,1,Đoàn ngoại giao,1,đổ lỗi,1,Đội cờ đỏ,1,đối tượng phản động,27,Đồng Tâm,6,đồng thuận,6,Đời sống,11,Đức Chúa Trời Mẹ,1,facebook,5,formosa hà tĩnh,1,Giải độc thông tin,3,Giải Trí,8,giải tự do báo chí,1,giáo dân nghệ an,11,Giáo Dục,1,giáo hội,1,Giáo phận Vinh,9,Giáo xứ Bình Thuận,2,giáo xứ Trang Đen,1,Góc Cảnh Báo,1,google,1,hà huy sơn,1,hà nội,1,hải ngoại,1,hàn quốc,1,hi sinh khi làm nhiệm vụ,1,hình ảnh đẹp,5,HK,1,hoàng đức bình,4,hong kong,2,hong kong protest,1,Hồ Chí Minh,4,hồ thị bích khương,1,Hội anh em dân chủ,4,Hội Cờ Đỏ,2,Hội Cựu chiến binh,1,Hội đồng khoa học y tế,1,Hội thánh của Đức Chúa Trời,2,Hồng Kông,2,Hung Tran,1,hưng tây,1,k84,1,kẻ gai,1,khai báo y tế toàn dân,1,khối 8406,2,không gian mang,1,kỉ niệm,1,kỉ niệm chiến thắng Tây Nam,1,lăng bác,1,lấn chiếm đất nông nghiệp trái phép,2,Lê Dũng Vova,1,Lê Đình Công,5,Lê Đình Kình,7,Lê Đình Lượng,3,Lê Thăng Long,1,Lê Văn Dũng,1,Lịch sử,3,Liên hợp quốc,2,linh mục,2,Linh mục cực đoan,12,Linh mục Đặng Hữu Nam,16,Linh mục Nguyễn Đình Thục,24,Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong,1,linh mục Nguyễn Văn Thương,1,lisa phạm,2,Lợi dụng trẻ em,2,lời xin lỗi,2,Luật an ninh mạng,9,Luật Đặc Khu,3,Lừa đảo,1,mạng xã hội,1,Mạng xã hội,1,Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia,2,Miếu Môn,6,mô hình tự phát,2,Môi Trường,3,Mỹ Khánh,2,nam đàn,2,Nam Hưng,1,Nghệ An,4,Nguyễn Đình Thục,4,nguyễn đức nhân,1,nguyễn hữu long,1,Nguyễn Nam Phong,1,Nguyễn Năng Tĩnh,2,Nguyên Ngọc,1,nguyễn ngọc ngạn,1,Nguyễn Thái Hợp,2,nguyễn thị kim ngân,1,Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười,1,nguyễn văn oai,2,nguyễn xuân phúc,1,người con từng chống cộng,1,Người Công giáo,1,Nhận diện,8,Nhận diện a,1,nhận diện tội phạm,3,Nông thôn mới,1,phạm đoan trang,2,Phạm Văn Điệp,1,Phản biện - Bình luận,5,Phan Đình Giáo,1,Phản động,9,Pháp Luật,29,phật giáo,1,phong trào cờ đỏ,2,phong trào dù vàng,2,phóng viên không biên giới,1,Polpot,2,Pôn Pốt,1,pray for hong kong,1,Quách Thế Hùng,1,quảng trường ba đình,1,Quân đội nhân dân Việt Nam,1,quân sự,2,Quê hương,1,quốc khánh,2,quốc khánh trung quốc,1,quốc tang,2,Quốc Tế,20,rsf,1,SARS-CoV2,7,Tà Đạo,1,tấm gương tốt,2,tân Chủ tịch nưoâm mưu của các thế lực thù địch,1,Tần Hữ Đức,1,Tham nhũng,1,Thanh niên,4,thanh niên công giáo,2,thanh tra chính phủ,1,Thể thao,1,Thị Tứ,1,Thoái hóa biến chất,1,thông tin sai sự thật,5,thông tin xuyên tạc,3,thơ,1,Thời sự,2,thủ thiêm,1,Thượng Tân Lộc,1,tin tức,8,tình nguyện viên Việt Nam,1,toàn cảnh Đồng Tâm,6,tổ chức khủng bố,16,tổ chức người khác trốn đi nước ngoài,4,tổ chức người khác trốn ở lại nước ngoài,3,Tội phạm Công nghệ cao,1,Tôn giáo,10,Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng,2,Tổng hợp,2,Tốt đời đẹp đạo,1,Tp.HCM,1,Trang Đen,1,Trần Hữu Đạo,1,Trần hữu đức,1,Trần Thị Mỹ Linh,1,Trần Thị Nga,2,Trong Nước,64,trốn nghĩa vụ quân sự,1,Truyền Thông Công Giáo Vinh,1,Trương Văn Khẩn,1,tuyên ngôn độc lập,1,Tuyên truyền phá hoại,3,tự nhục,1,văn đểu,1,văn hóa đổ lỗi,1,Việt Nam,9,Việt Nam Dân chủ cộng hòa,1,Việt Tân,33,VNCH,1,vụ án lớn,1,vương quốc anh,1,vượt biên,3,Worldcup,1,xã Sơn Hải,1,xuất cảnh trái phép,3,xuất khẩu lao động,3,y tế,1,yên lĩnh,1,
ltr
item
Chiến Trường Mới: Đảng Cộng sản Việt Nam mãi mãi là niềm tự hào trong lòng quân và nhân dân ta
Đảng Cộng sản Việt Nam mãi mãi là niềm tự hào trong lòng quân và nhân dân ta
https://3.bp.blogspot.com/-UndSZLRj5vA/XEbJ24KwIsI/AAAAAAAABUk/DGjezY1z32cXLPlFIordaL1UPBHaP-T6gCLcBGAs/s400/bng.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-UndSZLRj5vA/XEbJ24KwIsI/AAAAAAAABUk/DGjezY1z32cXLPlFIordaL1UPBHaP-T6gCLcBGAs/s72-c/bng.jpg
Chiến Trường Mới
https://www.chientruongmoi.com/2019/01/ang-cong-san-viet-nam-mai-mai-la-niem.html
https://www.chientruongmoi.com/
https://www.chientruongmoi.com/
https://www.chientruongmoi.com/2019/01/ang-cong-san-viet-nam-mai-mai-la-niem.html
true
281335919146145844
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả Đọc tiếp Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS Xem tất cả RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy